Województwo ŚląskieŚląski Związek SzachowyStarostwo Powiatowe Cieszyn
Mokate
Miasto Ustroń

Komunikat – Turnieje Masters, Open A, B, C

Festiwal Szachowy „Szachy w Ustroniu Łączą pokolenia” 12-21.08.2022

Turnieje Masters, Open A, B, C

Termin i miejsce:

12-20 sierpnia 2022 r. Grupa Masters, Open A – Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, Ustroń ul. Daszyńskiego 28
13-20 sierpnia 2022 r. Grupa Open B, C – Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustroń ul. Daszyńskiego 31

Grupy turniejowe (ranking zgodnie z listą FIDE na dzień 01.08.2022 r.):

 • Grupa Masters – dla zawodników z rankingiem FIDE ≥ 2200
 • Grupa A – dla zawodników z rankingiem FIDE 1850-2250
 • Grupa B – dla zawodników z rankingiem FIDE 1500-1900
 • Grupa C – dla zawodników z rankingiem FIDE ≤1550 i bez rankingu FIDE

System rozgrywek:

 • System szwajcarski na dystansie 9 rund
 • Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na ruch
 • Turnieje zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE

Nagrody

Grupa Pula nagród Nagrody
Klasyfikacja I II III IV V VI VII VIII IX X
Masters 32 000 OPEN 7000 4500 3000 2000 1500 1300 1100 900 700 500
U-18 700 500 300 200            
60+ 500 300 200 100            
Kobiet 2000 1500 1200 900 700 400        
miejsca 11-30 nagrody rzeczowe i upominki          
 A 15 000 OPEN  2500 2000 1300 1000 700 500 400 250 200 150
Kobiety  600 300 200              
B-18  300 250 150              
B-16  300 250 150              
B-14  300 250 150              
G-18  300  250 150              
G-16  300  250 150              
G-`14  300  250 150              
 60+ 300 250 150              
 miejsca 11-20 nagrody rzeczowe i upominki          
 B  10 000 OPEN 1800 1200 900 600 500 400 250 200 150 100
Kobiety 300 200 100              
B-18 200 150 100              
B-16 200 150 100              
B-14 200 150 100              
G-18 200 150 100              
G-16 200 150 100              
G-14 200 150 100              
60+ 300 200 100              
miejsca 11-20  nagrody rzeczowe i upominki          
 C  6 000 OPEN  750 600 500 400 350 300 250 200 150 100
Kobiety  150 100 50              
 B-18 150 100 50              
 B-16 150 100 50              
 B-14 150 100 50              
G-18  150 100 50              
 G-16 150 100 50              
G-14  150 100 50              
60+  150 100 50              
miejsca 11-20  nagrody rzeczowe i upominki          
  U (under) – poniżej, B (boys) – chłopcy, G (girls) – dziewczynki           

 

Nagrody

Grupa Pula nagród Nagrody
Klasyfikacja I II III IV V VI VII VIII IX X
Masters 32 000 OPEN 7000 4500 3000 2000 1500 1300 1100 900 700 500
U-18 700 500 300 200
60+ 500 300 200 100
Kobiet 2000 1500 1200 900 700 400
miejsca 11-30 nagrody rzeczowe i upominki
 A 15 000 OPEN 2500 2000 1300 1000 700 500 400 250 200 150
Kobiety 600 300 200
B-18 300 250 150
B-16 300 250 150
B-14 300 250 150
G-18 300 250 150
G-16 300 250 150
G-`14 300 250 150
 60+ 300 250 150
 miejsca 11-20 nagrody rzeczowe i upominki
 B  10 000 OPEN 1800 1200 900 600 500 400 250 200 150 100
Kobiety 300 200 100
B-18 200 150 100
B-16 200 150 100
B-14 200 150 100
G-18 200 150 100
G-16 200 150 100
G-14 200 150 100
60+ 300 200 100
miejsca 11-20 nagrody rzeczowe i upominki
 C  6 000 OPEN 750 600 500 400 350 300 250 200 150 100
Kobiety 150 100 50
 B-18 150 100 50
 B-16 150 100 50
 B-14 150 100 50
G-18 150 100 50
 G-16 150 100 50
G-14 150 100 50
60+ 150 100 50
miejsca 11-20 nagrody rzeczowe i upominki
  U (under) – poniżej, B (boys) – chłopcy, G (girls) – dziewczynki
 • Puchar dla zwycięzcy grupy oraz medale za miejsca 1-3.
 • Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną.
 • Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2 000,00 zł są zwolnione z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

Wpisowe

Grupa A FIDE ranking do 30.06 30.07 po 30.07 do 10.08
Masters powyżej 2350 150 200 250
2200-2349 210 260 310
 A  –  200  240  280
 B  –  150  190  230
 C  –  120  160  200
 • Kwoty opłaty wpisowej zostały podane w złotówkach [PLN].
 • Zawodnicy utytułowani: GM, WGM są zwolnieni z wpisowego.
 • Zawodnicy utytułowani: IM, WIM – opłata wpisowa: 100 zł płatna do 10.07.2022 r., po tym terminie opłata zgodna z tabelą.
 • Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Grupy zorganizowane powyżej dziesięciu szachistów (kluby szachowe, szkoły, obozy szachowe, kolonie) otrzymują rabat w wpisowym w wysokości 10 % pod warunkiem dokonania zgłoszenia i wpłaty wpisowego przelewem do dnia 30.06.2022 r.

Warunki udziału w turnieju:

 • Warunkiem udziału w turnieju jest przesłanie zgłoszenia do 10 sierpnia 2022 r. do Sędziego Głównego Michała Wejsiga na adres e-mail: wejszach@wp.pl z podaniem grupy, nazwiska i imienia, kategorii, rankingu, klubu i daty urodzenia lub poprzez serwer chessarbiter.com/chessmanager.
 • Wpłacenie wpisowego do 10 sierpnia 2022 r. przelewem na konto Śląskiego Związku Szachowego nr
  97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 tytuł wpłaty: Wpisowe Ustroń + grupa + nazwisko.
 • Zawodnik który dokonał w terminie zgłoszenia i wpłaty wpisowego przychodzi bezpośrednio na pierwszą rundę. Lista zgłoszeń i wpłat wpisowego będzie na bieżąco aktualizowana na stornie festiwalu 2022.chessustron.pl.
 • W grupie Masters zawodnicy utytułowani: GM, WGM są zwolnieni z wpisowego, ale muszą potwierdzić udział w Biurze Zawodów w godz. 10.00 – 14.00 w dniu 12 sierpnia 2022 r.
 • Istnieje możliwość wpłaty wpisowego gotówką – opłata powiększona o 50,00 zł w Biurze Zawodów w godz. 10:00 – 14:00: w dniu 12 sierpnia 2022 r.
 • W Grupie Masters, Organizator dopuszcza udział zawodników, którzy mają ranking FIDE na dzień 01.08.2022 r. ≥ 2180, pod warunkiem, że posiadali ranking FIDE ≥ 2200 na liście startowej na dzień 01.06.2022 r. lub 01.07.2022 r.
 • Organizator nie będzie przyjmował dodatkowych zgłoszeń w dniu turnieju bezpośrednio przed pierwszą rundą.
 • Listy startowe z zawodnikami uprawnionymi do gry oraz kojarzenie 1. rundy w grupie Masters oraz grupie A zostaną upublicznione: w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:30.
 • Listy startowe z zawodnikami uprawnionymi do gry oraz kojarzenie 1. rundy w grupie B i C zostaną upublicznione: w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 20:30.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 • Organizator oferuje pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienie w preferencyjnych cenach w Ustroniu pod warunkiem dokonania zgłoszenia, a następnie dokonania wskazanej opłaty do dnia 30.05.2022 r. na adres e-mail: michalpazdziora@gmail.com – Dyrektor Festiwalu Michał Paździora.

Komitet organizacyjny

11

FA Michał Paździora

Dyrektor Festiwalu

Telefon: + 48 606 662 756
Email: michalpazdziora@gmail.com

11

Krzysztof Kordela

Dyrektor biura

Telefon: +48 698 368 853
Email: office@2022.chessustron.pl

11

Andrzej Matusiak

Przewodniczący Komitetu

Telefon: +48 607 739 843
Email: szach30@wp.pl

11

IA Michał Wejsig

Sędzia Główny

Telefon: +48 606 170 194
Email: wejszach@wp.pl

11

Krzysztof Orzechowski

Dyrektor finansowy

Telefon: +48 506 153 142
Email: krzysztof.orzechowski@szs.org.pl

11

Paweł Białoń

Dyrektor promocji

Telefon: +48 510 501 158
Email: promocja@szs.org.pl

11

Bartłomiej Sułkowski

Dyrektor organizacyjny

Telefon: +48 723 723 888
Email: sulkowski4@wp.pl

11

Urszula Broda-Gawełek

Dyrektor MDK Prażakówka

Telefon: +48 606 857 655
Email: dyrektor.prazakowka@gmail.com

 • Organizacja:

Martin Surman e-mail: martin.surman@szs.org.pl tel. +48 515 990 430 (obiady indywidualne i grupowe)

 • Biuro Zawodów:

Krzysztof Kordela; e-mail: office@2022.chessustron.pl, tel. +48 724 105 354 Dom Kultury Prażakówka Ustroń ul. Daszyńskiego 28, czynne w dniach:

 • 12.08.2022 r. w godzinach od 10:00 – 20:00
 • 13-21.08.2022 r. w godzinach od 9:00 – 18:00

Przepisy gry:

 • W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 • Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do Sędziego Głównego zawodów bezpośrednio po wydanej decyzji po wpłaceniu w Biurze Zawodów kaucji w wysokości 300,00 zł. Kontynuacja partii oznacza akceptację wydanego werdyktu sędziego asystenta. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.
 • Dopuszczalne maksymalne spóźnienie na rundę: 30 minut.
 • Zawodnik podczas partii nie powinien posiadać przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji. Urządzenie takie, które jest wyłączone, będzie można pozostawić na własną odpowiedzialność w wyznaczonym miejscu na czas rozgrywania partii.
 • Zawodnik posiadający na sali gry włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne służące do komunikacji zostanie ukarany porażką.
 • Zawodnicy, kibice i rodzice proszeni są o zachowanie ciszy i spokoju na sali gry oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie jednej pauzy półpunktowej (half-bye) w rundach 1-6. Należy to zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
 • O miejscu zajętym w turnieju decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, Bucholtz CUT-1, Bucholtz, Berger, Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi

Uwagi końcowe:

 • Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
 • Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
 • Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV-2.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w komunikacie

wsparcia w organizacji udzielili

Sponsorzy i partnerzy

Dzięki wsparciu Sponsorów i Partnerów Śląski Związek Szachowy otrzymuje stabilne wsparcie finansowe,
które pozwala na organizację Festiwalu, promocję szachów, rywalizacji, idei fair play i propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia.

Używamy plików cookie, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Możesz dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie lub je wyłączyć w Polityce prywatności.
ZgodaUstawienia prywatności

GDPR

 • Polityka cookies

Polityka cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności